Accreditation, certification and membership associations of educational organizations and schools z.s.

Název:Accreditation, certification and membership associations of educational organizations and schools z.s.
Sídlo:Křižovnická 86/6, 110 00 Praha - Staré Město
IČO:19366426
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:23.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77730
Účel:

- podpora vzdělávacích organizací a jejich přijímání za členy spolku s cílem zajištění a ověřování kvality vzdělávání a vzdělávacích programů - podpora nových technologií a online řešení v oblasti vzdělávání - zajištění financování a podpory vzdělávání znevýhodněných osob - informování veřejnosti o možnostech a podmínkách profesních studií, bezplatné poradenství v oblasti zejména profesních studií (mba, bba, ll.m ad.) - akreditace a nezávislé hodnocení úrovně a kvality studia vzdělávacích institucí, ověřování certifikace vzdělávacích institucí a akreditace vzdělávacích programů

Předmět činnosti:

- příprava a realizace kontrol vzdělávacích institucí a škol - přijímání nových členů - ověřování pravosti vydávaných certifikátů a diplomů - publikování závěrečných prací - vedení seznamu spolkem neuznávaných vzdělávacích institucí s možností vznesení protestu - poskytování bezplatného poradenství a podpory zejména znevýhodněným osobám - zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku