Academy of Movement z.s.

Název:Academy of Movement z.s.
Sídlo:Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí - Týniště nad Orlicí
IČO:13979353
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:17.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 13915
Účel:

Hlavním účelem a hlavní činností spolku je: a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro své členy i zájemce z řad veřejnosti, c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (sportovními svazy apod.), i jednotlivci, g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných činností, organizační a osvětovou činností