119 MMA, z.s.

Název:119 MMA, z.s.
Sídlo:Vyšehrad 214/38, 664 41 Troubsko - Troubsko
IČO:19427719
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:15.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 29123
Účel:

Organizace, rozvoj a propagace sportovních činností a zdravého a udržitelného životního stylu u dětí, mládeže i dospělých a vytváření vhodných podmínek pro tyto činnosti a jejich další rozvoj, včetně provozování sportovních klubů, budování a zařizování sportovišť, organizace sportovních soutěží, vzdělávání, trenérské, lektorské, funkcionářské a jiné organizační činnosti

Předmět činnosti:

Provozování sportovních, sportovně - rekreačních, vzdělávacích a kulturních aktivit a vytváření vhodných podmínek a zázemí pro provozování těchto aktivit

Organizování sportovních, sportovně - rekreačních, vzdělávacích a kulturních akcí včetně pořádání či spolupořádání sportovních soutěží, tréninkových kempů, školení trenérů a funkcionářů apod

Spolupráce s jinými tuzemskými i zahraničními subjekty, jež byly zřízeny za obdobným účelem

Podpora a rozvoj sportovních talentů

Podpora členů či třetích osob při jejich přípravě a účasti ve sportovních soutěžích v tuzemsku i v zahraničí

Popularizace sportu a zdravého a udržitelného životního stylu u široké veřejnosti, zejména u dětí a mládeže

Budování, provozování, zařizování a udržování sportovišť a jiných sportovně - rekreačních zařízení

Zakládání, provoz a správa sportovních klubů, jednot či svazů

Členství a aktivní účast ve sportovních svazech, asociacích či federacích

Hájení zájmů členů spolku

Správa majetku spolku