1. Chřibský okrašlovací spolek

Název:1. Chřibský okrašlovací spolek
Sídlo:Chřibská 42, 407 44 Chřibská
IČO:19263759
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:18.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13649
Účel:

Účelem 1. chřibského okrašlovacího spolku je zlepšit využití stávajících zařízení pro cestovní ruch, přispět k osvětě, zachování kulturního dědictví a propagaci chřibské a okolí, vedení kroužků pro děti a mladistvé. obnovení zaniklých cest, oprava a zviditelnění pamětihodností, zpřístupnění přírodních zvláštností i technických zajímavostí, oživení sklářské tradice ve chřibské. pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí případně obnovováním a udržováním místních tradic, osvětovou, kulturní a ekologickou činností chceme napomáhat vytvářet vztah k místu, kde žijeme